VI VILL
OCH KAN BÄTTRE


Personlig
assistans

Din personliga assistans ska alltid utgå från dina krav och förutsättningar. Vi hjälper till med målen!Juridiska
tjänster

Vi hjälper dig med juridiska frågor och processer inom personlig assistans.


För oss är det viktigt att dina krav och önskemål kommer i fokus. Vi bidrar med vår kunskap och erfarenhet.

Hur blir du kund hos oss?


Steg 1 - Personligt möte

Första steget är att vi ses på ett personligt möte där vi berättar mer om verksamheten, våra värderingar och målsättningar. Vi går igenom din livssituation, dina behov och målet med assistansens. Har du inte assistansersättning sedan tidigare så hjälper vid dig med ansökan.


Steg 2 - Skräddarsydd lösning

Andra steget är att vi tillsammans arbetar ihop en skräddarsydd lösning för ditt hjälpbehov för att din assistans ska blir så målanpassad som möjligt.


Steg 3 - Avtalsupprättande

Tredje steget är att vi skriver ett uppdragsavtal. Vi tar sedan hand om all administration kring flytt av assistans och övrig formalia.

+46 (0)76 314 20 14

info@2uassistans.se