Hur blir du kund?

Tre enkla steg för att bli kund


Steg 1 

Personligt möte

Första steget är att vi ses på ett personligt möte där vi berättar mer om verksamheten, våra värderingar och målsättningar. Vi går igenom din livssituation, dina behov, målet med assistansen samt dina önskemål om oss som assistans-annordnare. Ett första möte kan ske i hemmet, på något av våra kontor eller digitalt möte. Mötet tar ca. 2 timmar. 

Har du inte assistansersättning sedan tidigare så går vi istället igenom ansökningsprocessen och tillvägagångssättet för att söka assistansersättning.

Steg 2

Skräddarsydd lösning

Andra steget är att vi tillsammans arbetar ihop en skräddarsydd lösning för ditt hjälpbehov utifrån informationen i första mötet. Beroende på omfattningen och kraven på din personliga assistans så sker detta i samma möte eller i ett separat möte. I detta steg spikar vi budgeten så det finns tillräckligt med assistansomkostnader för dina behov. Vi ser även över behovet av rekrytering och om beviljade assitanstimmar är tillräckliga sett mot dina hjälbehov.

Allas behov är unika men målet är att den personliga assistansen ska blir så anpassad för dina behov som möjligt. 

Steg 3

Avtalsupprättande

Om allt känns rätt så är tredje steget är att vi skriver ett uppdragsavtal mellan dig som assistansberättigad och bolaget. Vi upprättar även en fullmakt som tillåter oss att vara ombud för din assistansersättning till hemkommun eller Försäkringkassan. Sedan kan vi ta hand om all administration kring flytt av assistansersättningen.

Vi stämmer av eventuell uppsägningstider på befintligt bolag så allt sköts på ett korrekt och proffisionellt sätt. En övergång kan ibland ske på dagen eller vara flera månader framåt i tiden, allt beror på situationen.

mer om att bli kund

Vad sker innan uppstart av assistnasen vid byte av bolag

Att byta assistansbolag kan ibland upplevas som en utamning om man inte gjort det tidigare eller om det var längesedan som det skedde sist. Var inte orolig, på det hela så är det en väldigt enkel process.

För det första ska bytet till 2U Assistans kännas rätt vilket det förhoppningsvis gör efter uppstartsmötet.  Om man väljer att byta till 2U Assistans så upprättas ett uppdragsavtal, en fullmakt samt andra nödvändiga blanketter för en kommande flytt. Vi stämmer av eventuell uppsägningstider på befintligt bolag så allt sköts på ett korrekt och proffisionellt sätt. En övergång kan ibland ske på dagen och ibland vara flera månader framåt i tiden, allt beror på situationen.

Om man väl valt att byta till 2U Assistans så påbörjas alla nödvändiga förberedelser inför övergången.

 

Detta sker alltid innan uppstart av assistansen

•    Upprättar anställningsavtal till assistenter
•    Lägger in assistansberättigad och assistenter i AiAi
   Skapar ett grundschema tillsammans med kundansvarig
•    Påbörjar rekrytering vid behov

•    Skickar ut webbutbildning IfA/Synka personlig assistent

   Ev. andra nödvändiga utbildningar på önskemål

Kundansvarig

Varmt välkommen att höra av dig till oss!