Personlig assistans

Personlig assistans till både barn och vuxna


Både barn och vuxna kan vara berättigade till personlig assistans. Det skiljer sig dock lite åt om det gäller personlig assistans till en vuxen eller ett barn. Dessutom finns det en övre åldersgräns för när personlig assistans kan beviljas.

Fortfarande styr de grundläggande kraven, men som vi nämner ovan är det även åldern som styr reglerna för beviljande av den personliga assistansen. Här nedan kan du klicka på vuxen eller barn beroende på vilken information du söker. Du kan givetvis alltid kontakta oss om du har några frågor eller vill ha mer information.