Barn

Assistans för barn 


 

 

När det gäller personlig assistans för barn så måste man ta hänsyn till något som kallas för föräldraansvar. Föräldraansvaret avser de hjälpbehov som enligt föräldrabalken tillkommer alla vårdnadshavare med hänsyn till barnets ålder, utveckling och omständigheter i övrigt. 


Vid en ansökan om personlig assistans tar Försäkringskassan eller din hemkommun hänsyn till föräldraansvaret genom att göra ett schabloniserat avdrag (s.k. föräldraravdrag) på antigen de grundläggande behoven eller på andra personliga behov eller bådadera. Avdraget beror på barnets ålder och är som störst första året för att sedan stegvis minska. Föräldraravdraget försvinner först helt vid 18 års ålder.

 

Tabell föräldraravdraget

 

Barnets ålder Föräldraravdraget grundläggade behov (tim/dygn) Föräldraravdraget andra personliga behov (tim/dygn) Totalt antal timmar per dygn Totalt antal timmar per vecka
1 år 12 0 12 84
1-6 år 2,5 0,5 3 21
7-11 år 1 1 2 14
12-17 år 0 1 1 7