Ekonomi & Budget

Behoven styr budgeten


Hos oss på 2U Assistans kan du även få hjälp med ekonomiska frågor och budgetering. Vi erbjuder individanpassad budget utifrån dina behov.

 

Ekonomi avssende din assistansersättning
Varje kund hos 2U Assistans har sin egna separata ekonomi vilket upprättas i en budget innan starten av utförandet av assistansen samt uppdateras årligen eller vid behov. 
Utgångspunkten i budgeten styrs utifrån ditt assistansbeslut i timmar. Hur många timmar personlig assistans man är berättigad är individuellt och bestäms av Försäkringskassan eller hemkommunen.

Varje timma i ditt beslut berättigar en ersättning som ska delas upp för att täcka:

   Lönekostnader för dina assistenter inkl semesterersättning, försäkringar och skatt
   Persnionsinbetalningar för assistenter som är 22 år eller äldre
   Utbildningar för assistenterna
   Assistansomkostnader
   Administration

 

Lönekostnader
Lönekostnader är den kostand som står för merparten av totalkostanden för din personliga assistans. Här ingår förutom lön även kostander för sociala avgifter (arbetsgivaravgifter), försäkringar och pensionsinbetalningar för assistener som är fyllda 22 år och uppåt. Tänk på att höga löner medför mindre pengar till assistansomkostnader då allt ingår i samma budget.

Assistansomkostnader och utbildningar
I budgeten beslutas  ett individuellt belopp som ska avsättas till assistansomkostnader. Beloppet baseras på hur många timmar assistans du beviljats från Försäkringskassan/kommunen. Assistansomkostnaderna är till för att täcka merutgifter kring din personliga assistans. 

Exempel på assistansomkostander:
   Resor (biljetter när de reser kollektivtraffik tillsammans med kunden)
   Kost och logi 
   Biljetter till dina assistenter vid konserter, bio etc
      Tips! många godtar ledsagarintyg/assistentkort som betalning av assistentens del, vi kan utfärda assistentkort men olika arrangörera kräver olika typer av intyg
   Förbrukningsmaterial som handskar, handsprit, tvål, toalettpapper mm
•    Lättare förtäring som fika, kaffe och te till assistenterna


Det vanligaste är att dina assistenter bifogar sina omkostnadskvitton i samband med att de redovisar sina arbetade timmar och får detta i samband med sin lön. I andra fall där det är större belopp som ska läggas ut pratar du med din kundansvarig hos oss så kan denne ersättas direkt. På kvittot ska det alltid redovisas vilken assistent som det gäller.

Assistansomkostnad nära anhörig
När det gäller omkostnader där en nära anhörig arbetar som assistent finns det vissa förhållningsregler kring assistansomkostnaderna vid t.ex. resor, middagar, konserter etc som regleras av skatteverket. Här är det viktigt att hålla isär vad som kan räknas som en familjeaktivitet/resa och vad som är arbetsrelaterat. Detta för att undvika förmånsbeskattning.
Som nära anhörig räknas make, maka, sambo, barn, förälder och syskon som bor i hushållsgemenskap.

Administration
För att vi som bolag ska kunna bedriva verksamhet tas en kostand för administration. Administrationen är individuell och beror på flera faktorer. 

   Timmar i assistansbeslutet
•    Schabloersättningen från FK eller hemkommun
•    Vilken hjälp assistansgruppen behöver och tidsomfattningen för denna hjälp


Ekonomirapport
Vill du som kund få en ekonomirapport samt avräkning över hur många timmar som använts under perioden är detta en självklarhet. Ekonomirapporten är släpande eftersom lönearbetet för aktuell månad måste vara klart.

 

Övrigt kring ekonomi

Våra medarbetare har även kunskap om andra ersättningar inom socialförsäkringen för att kunna ge dig en helhetslösning samt information om samtliga rättigheter du har.

 

Hör bara av dig om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ekonomi och budget.