Vuxen

Övre åldersgräns för beviljad personlig assistans


 

 

Om det handlar om ett nybeviljande för en vuxen person kan det endast ske om personen är under 65 år. Är personen över 65 år anses det vara ett behov som tillhör ett normalt åldrande. 

Observera att denna åldersgräns även gäller möjligheten att ansöka om fler timmar.