Om oss

Hur ska vi lyckas med denna ambition?

Våra nyckelpersoner har god erfarenhet av juridiskt arbete inom personlig assistans, myndighetsutövning och ekonomiska frågor. Förutom egna erfarenheter finns en bred teoretisk kunskap inom branschen och andra delar av socialförsäkringen, vilket garanterar dig en trygg hantering av din assistans. För att säkerställa en god kvalitet i verksamheten genomför vi exempelvis regelbundna brukar- och medarbetarundersökningar och följer kollektivavtal.

+46 (0)76 314 20 14