Om oss

Vi vill och kan bättre!

Vårt motto är ”Vi vill och kan bli bättre”, något vi tillsammans med våra kunder och medarbetare arbetar mot dagligen. En viktig del i detta arbete är en god kontakt mellan administrativ personal, de personliga assistenterna och våra kunder där snabb och kvalitativ service är grunden. Som medarbetare hos oss omfattas du bland annat av kollektivavtal och har alltid rätt till friskvårdsbidrag.

Våra nyckelpersoner har god erfarenhet av juridiskt arbete inom personlig assistans, myndighetsutövning och ekonomiska frågor. Förutom egna erfarenheter finns en bred teoretisk kunskap inom branschen och andra delar av socialförsäkringen, vilket garanterar dig en trygg hantering av din assistans. För att säkerställa en god kvalitet i verksamheten genomför vi exempelvis regelbundna brukar- och medarbetarundersökningar och följer kollektivavtal.

Vi har tillstånd från IVO, Inspektion för vård och omsorg.